Darbuotojai

Jonavos r. Bukonių mokyklos - daugiafunkcio centro darbuotojų sąrašas

2023-2024 m. m.


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Telefono Nr.

Elektroninis paštas

Pareigybės
aprašymas

1

Angelė Gabnienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Socialinė pedagogė

8 349 49785

angele.gabniene@bukoniumokykla.lt

ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

2

Rasa Kasilauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8 349 49785

rasa.kasilauskiene@bukoniumokykla.lt

ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

3

Rūta Kasilauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8 349 49785

ruta.kasilauskiene@bukoniumokykla.lt

ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

4

Jūratė Žemaitaitienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

8 349 49785

jurate.zemaitaitiene@bukoniumokykla.lt

priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

tikybos mokytojo pareigybės aprašymas

pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

5

Ona Vaitkevičienė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

8 349 49785

ona.vaitkeviciene@bukoniumokykla.lt

pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas


6

Inga Kazokaitytė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

8 349 49785

inga.kazokaityte@bukoniumokykla.lt 

pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas


7

Jolita Pranskūnienė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

8 349 49785

jolita.pranskuniene@bukoniumokykla.lt

pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas


8

Laimutė Jakubauskienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja, mokytojo padėjėja

8 349 49785

laimute.jakubauskiene@bukoniumokykla.lt

pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas

mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

9

Ernesta Legienė

Lietuvių kalbos mokytoja

8 349 49785

ernesta.legiene@bukoniumokykla.lt

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybės aprašymas

10

Aurelija Kukienė

Užsienio kalbos (anglų) vyr. mokytoja, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

8 349 49785

aurelija.kukiene@bukoniumokykla.lt

anglų mokytojo pareigybės aprašymas

etikos mokytojo pareigybės aprašymas

11

Jolanta Juškienė

Užsienio kalbos (rusų) vyr. mokytoja

8 349 49785

jolanta.juskiene@bukoniumokykla.lt

rusų mokytojo pareigybės aprašymas

12

Irma Rodaitienė

Matematikos, informacinių technologijų vyr. mokytoja

8 349 49785

irma.rodaitiene@bukoniumokykla.lt

informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas

matematikos mokytojo pareigybės aprašymas


13

Asta Mučinienė

Pradinių klasių mokytoja

8 349 49785

asta.muciniene@bukoniumokykla.lt

pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

14

Živilė Andrulienė

Logopedė

8 349 49785

zivile.andruliene@bukoniumokykla.lt

logopedo pareigybės aprašymas

15

Jolita Minkštimaitė

Geografijos vyr. mokytoja, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja, chemijos mokytoja, gamtos ir žmogaus vyr. mokytoja

8 349 49785

jolita.minkstimaite@bukoniumokykla.lt

geografijos mokytojo pareigybės aprašymas

etikos mokytojo pareigybės aprašymas

chemijos mokytojo pareigybės aprašymas

gamtos ir žmogaus mokytojo pareigybės aprašymas

16

Jolanta Litvinovienė

Istorijos mokytoja 

8 349 49785

jolanta.litvinoviene@bukoniumokykla.lt

istorijos mokytojo pareigybės aprašymas

17

Dainius Bisigirskas

Biologijos, fizikos mokytojas, fizinio ugdymo, gyvenimo įgūdžių mokytojas metodininkas

8 349 49785

dainius.bisigirskas@bukoniumokykla.lt

biologijos mokytojo pareigybės aprašymas

fizikos mokytojo pareigybės aprašymas

fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas

18

Modesta Korepina

Muzikos mokytoja, neformaliojo švietimo (meninio ugdymo) mokytoja

8 349 49785

modesta.korepina@bukoniumokykla.lt

muzikos mokytojo pareigybės aprašymas

meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

19

Jolanta Dedelienė

Technologijų vyr. mokytoja

8 349 49785

jolanta.dedeliene@bbukoniumokykla.lt

technologijų mokytojo pareigybės aprašymas

20

Vidmantas Smilgaitis

Technologijų mokytojas

8 349 49785

vidmantas.smilgaitis@bukoniumokykla.lt

technologijų mokytojo pareigybės aprašymas

21

Jūratė Plaktonytė

Dailės mokytoja, bibliotekininkė

8 349 49785

jurate.plaktonyte@bukoniumokykla.lt

dailės mokytojo pareigybės aprašymas

bibliotekininko pareigybės aprašymas

22

Livija Kurganova

Specialioji pedagogė, logopedė metodininkė

8 349 49785

livija.kurganova@bukoniumokykla.lt

specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

logopedo pareigybės aprašymas

23


Psichologas

8 349 49785


psichologo pareigybės aprašymas

24

Rasa Kilijonaitė

Mokytojo padėjėja

8 349 49785

-

mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

25

Jūratė Pociūnienė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 349 49785

 

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

26

Sonata Likienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 349 49785

 

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

27

Irina Kestenienė

Raštvedė, duomenų įvesties operatorė

8 349 49785

 

raštvedžio pareigybės aprašymas

duomenų įvesties operatoriaus pareigybės aprašymas

28

Jonas Autukas

Ūkvedys, pastatų ir statinių priežiūros  darbininkas

8 349 49785

 

ūkvedžio pareigybės aprašymas

darbininko pareigybės aprašymas

29

Rita Cibienė

Valytoja, kiemsargė, mokytojo padėjėja

8 349 49785

 

valytojo pareigybės aprašymas 

kiemsargio pareigybės aprašymas 

mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

30

Ona Grindaitienė

Valytoja, mokytojo padėjėja

8 349 49785

 

valytojo pareigybės aprašymas 

mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

31

Jurgita Ramanauskie

Valytoja, mokytojo padėjėja

8 349 49785

 

valytojo pareigybės aprašymas 

mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

32

Daiva Širkaitė

Budėtoja, mokytojo padėjėja

8 349 49785

 

budėtojo pareigybės aprašymas

mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

33

Virma Šimonienė

Kiemsargė

8 349 49785

 

kiemsargio pareigybės aprašymas 

34

Algis Ramanauskas

Vairuotojas

8 349 49785

 

vairuotojo pareigybės aprašymas

35

Viktoras Timofejevas

Vairuotojas, pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

8 349 49785

 

vairuotojo pareigybės aprašymas

darbininko pareigybės aprašymas

36

Tomas Kureiša

 Sporto organizatorius 

8 349 49785

-

sporto organizatoriaus pareigybės aprašymas

 
  2023 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.