Vadovai

Bk_347_mok_1vnt

Direktorė  Dalia Autukienė

Kontaktai    8 – 349 – 49785

Išsilavinimas  aukštasis

1986 – 1991 m. – Vilniaus pedagoginis institutas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 754 “Dėl studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą, prilyginimo atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms” 1 dalimi baigtos studijos laikomos lygiavertėmis antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programai. 

              Darbo patirtis

1991 -1996 m. – Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla, mokytoja

1996 – 2016 m. – Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadovo kvalifikacinė  kategorija, biologijos mokytoja metodininkė

2016 - 11 - 01 - 2017 - 08 - 20 d. - Jonavos r. Bukonių mokyklos - daugiafunkcio centro l. e. direktoriaus pareigas

Nuo 2017 - 08 - 21 d. - Jonavos r. Bukonių mokyklos - daugiafunkcio centro direktorė, II vadovo kvalifikacinė  kategorija

             Papildoma veikla

1995-2014 m., nuo 2022 m. – Lietuvos skautijos  Kauno krašto Medeinės (Bukonių) draugovės draugininkė

2003-2022 m. – Lietuvos skautijos Kauno krašto Šventosios tunto (Jonavos r.) tuntininkė

2014-2016 m.  - Lietuvos skautijos tarybos narė

2005-2013 m. – Bukonių VIPTo (Viešosios interneto prieigos taško) kuratorė

Nuo 2010 m. kovo mėn. – Bukonių kaimo bendruomenės pirmininkė

Direktoriaus pareigybės aprašymas

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bk_340_mok_1vnt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Rodaitienė

Kontaktai 8-349-49785

Išsilavinimas aukštasis

2002-2006 m. Vilniaus universitetas, statistikos bakalauras

2011-2014 m. Lietuvos edukologijos universitetas, dalyko pedagogika, matematikos bakalauras

2020-2022 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, švietimo lyderystės programos magistras

                    Darbo patirtis

2006-2008 m. UAB „Signeda“, pirkimų vadybininkė

2008-2010 m. UAB koncernas „Achemos grupė“, kainų ir pirkimų analizės biuro vadybininkė

2014-2015 m. Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla, informacinių technologijų mokytoja

Nuo 2015-12-14 d. Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų ir matematikos mokytoja


Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

 
  2024 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.