Organizacijos

Lietuvos skautijos Kauno krašto Šventosios tunto Medeinės draugovės skautai

     PIRMĄ KARTĄ SUSIRINKOME

                                                             1995 METŲ SPALIO 3 DIENĄ.

 

                    Kalbėjomės kas yra skautai, kodėl jais norime būti...

 

                Pradžių pradžia ... 1995 m. rugpjūčio 30 diena - Jonavos rajono mokyklų vadovų pasitarimas.

       Pasitarime sesė Erika ir brolis Giedrius Vaideliai mokyklų vadovus supažindino su skautų organizacijos veikla, skautavimo principais... Mūsų mokyklos direktorė Elena Tuzovienė atidžiai išklausė... ir  grįžo į mokyklą su mintimi - Bukonyse galėtų būti skautai!

       Kas galėtų būti skautu vadovu, pagalbininku??? Nė vienas iš mokytojų net neįsivaizdavo - kas yra skautai, ką jie veikia. Direktorė įžvalgi. Prikalbino mokytoją Dalią Autukienę nuvykti į Ruklos vidurinę mokyklą pas skautų vadovus Eriką ir Giedrių sužinoti daugiau informacijos apie skautus ir skautavimą.

        S. Erika ir br. Giedrius papasakoję daugybę dalykų apie skautus, pasiūlė nuvykti į LSS seminarą skautų vadovams.

         Vadovė Dalia A. vis daugiau sužinodama apie skautavimą įsisuko į skautų verpetą, į jį įsuko ir vaikus...

         Gruodžio 13 d. vadovė Dalia A. ir 18 skautų kandidatų vykome į Ruklą pas skautus. Išmokome vesti sueigą, dainų, žaidimų, o svarbiausia... mūsų vadovei Daliai A. s. Erika ir br. Giedrius užrišo geltoną kaklaraištį.

         1996 m. Sausio 13 - ąją į skautų gretas įstojo N. Golidonova ir N. Konusova, Vasario 16 - ąją - L. Koncevičiūtė ir M. Konusova, Kovo 11 - ąją - J. Zupkutė, S. Tuzovaitė, K. Autukaitė, D. Jakubauskas.

         Gegužės mėnesį Upininkų vidurinės mokyklos skautų kvietimu kartu su Ruklos skautais dalyvavome iškyloje Upininkų miške.

         1996 m. liepos 3 - 8 d. - pirmoji Bukonių draugovės „Saulėgrąžų" ir „Erelių" skilčių skautų stovykla „Upininkai - 96" su Ruklos ir Upininkų skautais. Vėliau - „Upeiva - 97", „Upeiva - 98".

          1996 m. lapkričio 19 d. lankėmės svečiuose pas Ukmergės r. Žemaitkiemio pagrindinės mokyklos skautus. Apie mus pirmą kartą rašė spaudoje - „Pirmasis susitikimas su Bukonių skautais („Ukmergės diena" 1996 12 28 Nr. 129).

         1999 m. balandžio 25 d. - pirmasis dalyvavimas skautų pavasario šventėje Kaune. Pramogavome, ieškojome „saldaus lobio"... ir jį suradome mes ir Upninkų skautės, o mūsų vadovei buvo užrištas vyšninis kaklaraištis. 

         Liepos 6 d. - dalyvavome Valstybės dienos minėjime Vilniuje. Rikiuotė prie Prezidentūros, Seimo rūmai, Lukiškių aikštė, pasivažinėjimas karinėmis mašinomis ir ... kareiviška košė...

         1999m. liepos 15 - 20 d. - stovykloje „Upeiva - 99"  stovyklavo Kauno krašto Ąžuolų tunto Bukonių, Upininkų, Ruklos, Smalininkų, Čekiškės, Raudondvario, Vilkijos ir Kėdainių J. Radvilos draugovių skautai. O rudenį - spalio 23 d. Vilkijos vidurinėje mokykloje šventėme Vilkijos skautų 5 - erių metų gimtadienį .

         2000 m. liepos 1 - 9 d. skautų stovykla Varėnos r. Trakiškėse  (Marijampolės krašto stovykla).

         2000 m. spalio 26 d. Čekiškės vidurinėje mokykloje susitikimo su Čekiškės, Vilkijos ir Ariogalos skautais.

         2001 m. birželio 27 - liepos 3 d. - skautų stovykla „Pašvinė 2001" (Šiaulių r. Kurtuvėnų draustinyje).

         2002 m. liepos 21 - 28 d. - Kauno krašto skautų stovykla „Istorijos pelėkautai 2002"

         2003 m. birželio 25 - 30 d. Kauno krašto Šventosios, Ąžuolų ir Pažaislio tuntų skautų stovykla „Skautauk prie Šventosios". Šioje stovykloje suaugusiųjų skautybėje įžodį davė vadovė Aušra Pajedaitė - Jarmalavičienė.

         2003 m. lapkričio mėn. „Skautavimo pradžiamokslio" seminarą vadovams ir patyrusiems skautams mūsų mokykloje vedė s. Vita, br. Paulius.

         2004 m. skautų stovykla „Skautų olimpas 2004" Raseinių r. Padubysy su Ruklos, Upininkų, Kulvos,  Čekiškės ir Ariogalos skautais

         2005 m. skautų stovykla „Atgal į praeitį" Anykščių r. - Šventosios, Ąžuolų tunto ir Svėdasų skautais. Suaugusiųjų skautybėje įžodį davė vadovė Ineta Rudžionienė.

        2005 m. spalio 8 d. s. Dalia A. ir Raimonda Z. Kartu su Žvėrūnos būrelio vyr. sesėmis vyko į Palangą bei St. Dariaus gimtinę. Jos tapo kandidatėmis į vyr. seses.

        2005 m. lapkričio 12 d. - ŠVENTĖ „Bukonių skautams - 10 metų!!!"

        2006 m. skautų stovykla „Skautauk ir tarnauk prie Dusios" - Šventosios, Dubysos tuntų stovykla. Su mumis stovyklavo ir vadovei Daliai A. labai padėjo mokytojos Jolita Pranskūnienė ir Inga Lisovskienė bei mama Žydrė Pociūnienė.

       2007 m. birželio 22-29 d. stovykla „Šimtmečio vasara" Kauno krašto skautų  stovykloje Varėnos rajone Matuizų seniūnijoje Molių kaime. Stovyklos veikloje vaikai kartu su vadovėmis direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Autukienė ir bibliotekininke, muzikos mokytoja Aušra Pajedaitė - Jarmalavičienė nuolat prisiminė, kad kartu su viso pasaulio skautais švenčia PASAULIO SKAUTŲ ORGANIZACIJOS 100 metų jubiliejų.

       Skautų stovykla „Užulėnis 2008" vyko birželio 26 - 30 dienomis Ukmergės rajone Taujėnų seniūnijoje Užulėnio kaime prie Lėno ežero Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos dvare. Dalyvavo Jonavos ir Kauno rajonų skautai.

      2009 m. birželio 20-27 d. Lazdijų rajone Staigūnų kaime (Kryžiai) - "Lietuvos tūkstantmečio skautų stovykla". VadovėmsD. Autukienei, direktorės pavaduotoja ugdymui ir J. Pranskūnienei, pradinių klasių mokytojai padėjo V. Atmanavičiūtė, bibliotekininkė ir mama N. Kartanienė. 

      2010 m. liepos 24-31 d. skautų stovykloje "Kunigaikščio sapnas" Puvočiuose Varėnos rajone stovyklavo Lietuvos skautijos Kauno ir Alytaus kraštų skautai.

     2011 m. spalio 3 dieną  - Bukonių skautams - 15 metų!!! Švęsim, kai bus DVIDEŠIMT!!!

     2011 m. birželio 3-4 d. jaunesnieji skautai stovyklavo Jonavos rajone Bukonių k, liepos 4-9 d. - skautai ir patyrę skautai - Jurbarko rajone „Medaus slėnyje"...

      LS Kauno krašto Šventosios tunto Medeinės draugovės veikloje dalyvauja 23 Lietuvos skautijos asociacijos nariai ir 25 nariai kandidatai.

     2012 m. liepos 5-12 d. - LS Kauno krašto stovykla "Devynių drakonų upė" Varėnos rajone Merkinėje. Stovykloje dalyvavo Panevėžio, Šiaulių kraštų bei Italijos ir Rusijos skautai.

     2013 m. birželio 18-22 d. - LS Kauno krašto Šventosios ir Dubysos tuntų stovykla "Gėrio žingsniai gamtoje" Kėdainių rajone Skinderiškio dendrologiniame parke.

     2013 m. liepos 6-14 d. - Jubiliejinė skautų stovykla "Gėrio pėdomis 2013" Telšiuose.

     2014 m. liepos 6-11 d. - LS Kauno krašto Šventosios, Dubysos ir Pilies tuntų stovykla "Jau saulelė vėl atkopdama budino skautus" Kaišiadorių r. Bučionių k.                            

     2015 m. liepos 4-11 d. Lietuvos skautijos Kauno krašto stovykla "Dangui, Žemei, Genčiai" Jonavos r. Bartonių k. Stovykloje dalyvavo Jonavos, Kaišiadorių, Kauno rajonų ir Kauno miesto savivaldybių skautai.

      2015 m. lapkričio 29 d. šventė "Bukonių skautams-20!"  Veikla tęsiasi... Pažadą ištesėjome - šventėme 20-etį.

     2016 m. liepos 16-22 d. Lietuvos skautijos Kauno krašto Šventosios (Jonavos r.), Kauno Pilies ir Dubysos tuntų ir vyr. skautų draugovių stovykla „Skautavimas akmens amžiuje“ Kaišiadorių r. Bučionių k. 

20160721_skautai


 
  2024 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.