Teisės aktai

Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais ir nuostatais.

LR Švietimo įstatymas

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą publikuojami:

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

 
  2022 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.